#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Hôm ấy đang ngồi ôn bài thì có đứa bạn thân cùng lớp trước kia của mình chuyển đến lớp mình để học thực sự lúc đó mình cảm giác thấy vui lắm vì hai đứa mình vẫn thường xuyên nói chuyện trao đổi bài với nhau mà, khi nó không học cùng lớp với mình chúng mình cũng ít nói chuyện hơn nhưng giờ thì khác rồi hai đứa mình đã bắt đầu có những mối quan hệ khác nữa bên ngoài, và những điều đó mình đương nhiên là hiểu được tại sao rồi, mọi người có thể cảm nhận được niềm vui của bản thân mình khi có được điều ấy không nhỉ nó thực sự hứng thú đối với mình đấy ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A