#Sever 1#Sever 2
Gạ gẫm nữ sinh đại học vào khách sạn làm phát xã giao

Gạ gẫm nữ sinh đại học vào khách sạn làm phát xã giao

Nội dung phim

Như mọi ngày cùng bạn bè ra ngoài quay phim phỏng vấn chủ đề có chút khó khi là chuyện gạ tình một đêm.Nhưng mà anh ta cũng đã thành công khi đã gạ được một em sinh viên vào khách sạn.Có thể cùng anh ta thỏa mãn vui vẻ chuyện tình một đêm.Mới đầu em sinh viên đó cũng có chút ngại nhưng àm chuyện trò vui vẻ thì cũng đã cởi bỏ được chút tâm lý vướng mắc cuối cùng.Em sinh viên cũng từ trải qua chuyện tình một đêm chịch xã giao nhưng mà chưa khi nào lại được mở lời thẳng thắn như thế nên có chút hơi ngại nhưng mà cũng đã qua giờ thì có thể thoải mái cùng anh ta trải qua một lần chichj xã giao sung sướng

Diễn viên tham gia phim

N/A