#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Chẳng biết tại sao mà lại có được điều ấy xảy ra với mình nữa cơ nhưng thôi kệ mẹ điều ấy đi vì đến giờ phút này đây mình cũng chẳng cần phải nói đến mấy thứ đấy làm cái mẹ gì, vì mình thấy thua là thua chứ chẳng cần có ai cần phải nói đến điều ấy làm cái mẹ gì, mà phần thưởng thì cũng để làm cái mẹ gì nữa đâu đúng không nào các bạn, sự thực về chuyện dâm mà đứa đó đưa đến cho mình chính là cái cách mà nó đã thực hiện ,chuyện như này đâu phải lúc nào cũng có thê xảy ra được với mình đâu, mình còn thường xuyên thèm muons điều ấy mà không được ấy các bạn ạ, nhưng thôi nói đi thì nói lại câu chuyện đó cũng là một câu chuyện dài để những người sau xem xét đúng không nào

Diễn viên tham gia phim

N/A