#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Có lẽ đối với những người bán hoa đều có những chuyện ngoài lề đúng không nào, mình cũng đã chơi gái bán hoa nhiều lần rồi và mình cảm giác thấy họ đều có những câu chuyện riêng của họ, mỗi người một hoàn cảnh mỗi người một số phận và chẳng ai giống ai cả và mình cũng cảm thấy nhiều điều khác ở những con người như này, cuộc đời có lẽ là cũng phải đề cập cùng đồng hành và tạo điều kiện cho những con người như này đúng không ạ, với mình chuyện mà có được cuộc sống tốt hơn với những người như này cũng cần phải đề cập đến đấy các bạn ạ đó là sự thật luôn nha

Diễn viên tham gia phim

N/A